Industri og næring 2018-05-14T12:24:52+00:00

Industri og næring

Kvinnherad Elektro AS har som leverandør til smelteverksindustrien i Kvinnherad og Odda, lang røynsle innanfor området. Med vedtaket om at Hydro Husnes skal restarta B- hallen i 2020, vil dette verta særs positivt for distriktet og oss. I tillegg har dotterselskapet Vassnes Solution AS hatt store oppdrag på Hydro Karmøy.

Fiskeoppdrett

I dei seinare år har oppdrettsnæringa blitt ein veksande marknad for oss. Kvinnherad Kommune er mellom dei største innan fiskeoppdrett i landet. Mange av dei store aktørane er etablert i området og vi har dei fleste på kundelista. Næringa har vore og vil stå framfor ei rivande utvikling m.a. med bygging av semismoltanlegget på Ænes. Vi yter service både for private og bedrifter

Vasskraftanlegg

Kvinnherad Elektro AS har vore med å installera store(SKL) og mellomstore vasskraftanlegg i distriktet. Vonlegvis vil da koma mange nye anlegg framover.