Utvikling 2018-03-20T11:49:17+00:00

Utvikling

Vi bistår med å utvikle automatiserte regnearkmodeller som tar i bruk Excel’s avanserte funksjonalitet og store fleksibilitet.   

Eksempler på løsninger:

Salgskonfigurator:
Program som konfigurerer komplekse produkter der selger veiledes gjennom en trinnvis prosess slik at alle elementer blir korrekt sammensatt.  Tilbud genereres i PDF format og sendes til kunde via Epost.  Produksjonslister genereres og sendes til mottakskontoret for videre behandling. Integrert med Super Office og Word.

Rapportgenerator:
Program som leser data fra SQL database og som via brukervennlige menyer genererer ulike rapporter i både Excel, Word, Power Point og  PDF format .

Bestillingssystem:
Kundene anvender en brukervennlig Excel modell der bestillingene gjøres vha. trykknapper, avkryssinger og dropdowns.  Bestillingene genereres automatisk i CSV format og sendes via Outlook til mottakskontoret og går direkte inn i produksjonsystemet.

Fremdriftplaner:
Program som automatisk genererer fremdriftsplaner med årets kalender der alle fri og helligdager er markert.  Markering av alle ressurser i  gannt diagram.  Oversikt over tilgjengelige, disponerte og ledige ressurser.

Timeregistrering:
Program som automatisk genererer timelister med årets kalender der alle fri og helligdager er markert.  Beregning av alle normal og overtidstimer pr måned og år.